Δείτε στο video που ακολουθεί τη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης στη Συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2018,  “ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ”

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPAsmQh2G74&fbclid=IwAR2JySa-DoeLqzaSi6CqRyom8SYEJl-4W_9nS_p4AYMVmESdhQPU3toSBjs