Την Πέμπτη 29/03/2018 κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, ο βουλευτής εξήρε στην αγόρευσή του την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την κύρωση της Σύμβασης, γνωστής και ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Επισήμανε ότι με την κύρωση, η σύμβαση αυτή γίνεται νόμος του κράτους με αυξημένη τυπική ισχύ και ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα στον ευαίσθητο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, μεταξύ άλλων τόνισε ότι το ζήτημα της βίας στην κοινωνία δεν εξαρτάται μόνον από την ύπαρξη ενός ικανού νομοθετικού πλαισίου -η ύπαρξη του οποίου πάντως είναι συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ σε μια πολιτισμένη κοινωνία- αλλά προεχόντως και από την παιδεία και την καλλιέργεια των πολιτών.