Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας παραγωγικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Οικονομικής Διαχείρισης (έδρα Σαντορίνη)

Περιγραφή Θέσης

Ο/ η κάτοχος των θέσεων θα είναι υπεύθυνος/ η για την διαχείριση και επεξεργασία στοιχείων, την καταχώρηση δεδομένων σε Η/Υ,  καθώς και την σύνταξη αναφορών

Προφίλ Υποψηφίου

  • Απόφοιτος/-η οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
  • Οργανωτικότητα & ευελιξία

Παροχές Εταιρίας

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ:  https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W5800000CRaZIEA1&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.