Εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μυκόνου», υπέγραψε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης.

Τα τμήματα του οδοστρώματος, τα οποία πρόκειται να διαγραμμιστούν είναι τα κάτωθι:
  • Όρμος Αγ. Ιωάννη – πόλη Μυκόνου – Αγ. Στέφανος.
  • Πόλη Μυκόνου – Άνω Μερά.
  • Η περιφερειακή οδός της πόλης της Μυκόνου (ενώνει τις δυο προηγούμενες επαρχιακές οδούς).
Στην εργολαβική σύμβαση προβλέπεται, επίσης, η αντικατάσταση των παλαιών και η τοποθέτηση νέων πληροφοριακών πινακίδων, με σήμανση στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Φορέας κατασκευής είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης: «Σκοπός των εργασιών είναι η αναβάθμιση της ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μυκόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης των δεσμεύσεων της Περιφερειακής Αρχής για ένα ασφαλές επαρχιακό οδικό δίκτυο σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Προτεραιότητά μας είναι οι πολίτες και η ασφάλειά τους. Γι’ αυτό, παρόμοιες συμβάσεις θα υπογραφούν και τις επόμενες μέρες και για άλλα νησιά των Κυκλάδων».