Στη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας στα πλαίσια της συνεχούς
βελτίωσης των παροχών της προς τους εργαζομένους της, που είναι η δύναμης της… και η
ψυχή της, υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Ορφανού Μανόλη
και των Μελών του Συλλόγου Εργαζομένων, η 1η Επιχειρησιακή Σύμβαση, δίνοντας στους
εργαζομένους της νέες και πιο βελτιωμένες παροχές. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των
εργαζομένων εδώ και 16 χρόνια, το οποίο από την πρώτη στιγμή αφουγκράστηκε ο Πρόεδρος
και ικανοποίησε, εκδηλώνοντας έμπρακτα την εκτίμησή της απέναντι στο έμψυχο δυναμικό
της Επιχείρησης, που χρόνια τώρα στηρίζει με απόλυτη συνέπεια το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..