Στις 24 Οκτωβρίου κάνει η Νέα Δημοκρατία εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών για την ΔΗΜ.Τ.Ο. ΘΗΡΑΣ.Ειναι μια ευκαιρία επικοινωνίας της μεγάλης μας πολιτικής οικογενειας με την κοινωνία, είναι μια γιορτή της συμμετοχής.Μια δραστήρια ΔΗΜ.Τ.Ο. τροφοδοτεί το κόμμα και την κυβέρνηση με τον παλμό της κοινωνίας.Μια χρήσιμη ΔΗΜ.Τ.Ο. αποτελείτε από ανθρώπους που προσφέρουν έργο στο κόμμα και στην κοινωνία, δεν περιμένουν να το εξαργυρώσουν σε προσωπικά οφέλη και προνόμια. Μια υγιής ΔΗΜ.Τ.Ο. προάγει τον πολιτικό διάλογο, βαθαίνει την ιδεολογική συμφωνία και δεν φθείρεται σε προσωπικές αντιπαράθεσεις και προσωπικές εμπαθειες.
Για μια τέτοια ΔΗΜ.Τ.Ο. θέλω να αγωνιστώ και ζητώ την στήριξη σας…
Μ.Δαρζέντας :Υποψήφιος για την προεδρία της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΘΗΡΑΣ…