Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2022, το Σάββατο 4 & 5 Ιουνίου 2022, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών της Aegean Rebreath και την Attica Group, διοργανώνει διευρυμένες δράσεις υποβρύχιων και παράκτιων καθαρισμών, χαρτογράφησης επιβαρυμένων ζωνών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων στο αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας στην παραλία του Μονολίθου και στην Καλντέρα.

Οι δράσεις καθαρισμού, που διεξάγονται στο πλαίσιο συμμετοχής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας στο Δίκτυο Μπλε Δήμων, θα ξεκινήσουν από την Βλυχάδα με ώρα έναρξης το Σάββατο 04/06/2022 στις 10:00 π.μ. και ολοκλήρωση στις 19:00 μ.μ., ενώ την Κυριακή 05/06/2022 στις 10:00 π.μ. και ολοκλήρωση στη 13:00 μ.μ..

Aπό τους καθαρισμούς, θα τροφοδοτήσουν σταθμών συλλογής θαλάσσιων και παράκτιων απορριμμάτων που έχουν εγκατασταθεί στα λιμανάκια της Βλυχάδας και του Μονολίθου, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με 4 χωριστούς κάδους ανακύκλωσης για πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί και αλιευτικά εργαλεία. Οι κάδοι διαθέτουν την ανάλογη σήμανση, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο, πολίτες και αλιείς να ανακυκλώνουν παράκτια και θαλάσσια απορρίμματα. Το σύνολο των συλλεχθέντων υλικών από τους καθαρισμούς θα καταγραφεί στη βάση δεδομένων βενθικών και παράκτιων απορριμμάτων της Aegean Rebreath και στη συνέχεια θα διοχετευθεί από τις δημοτικές αρχές σε μονάδες ανακύκλωσης ή επαναξιοποίησης (upcycling) . Παράλληλα τα αλιευτικά εργαλεία από τους σταθμούς και τις δράσεις καθαρισμού θα παραδοθούν στο πρόγραμμα Blue Cycle για επαναξιοποίηση και περαιτέρω δημιουργία νέων προϊόντων. Να σημειωθεί πως οι δράσεις αναμένεται να καλυφθούν από εθνικά και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 

Τόσο η λειτουργία των σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων όσο και οι διευρυμένες δράσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον συμβάλλουν στην προώθηση της ανακύκλωσης και επαναξιοποίησης των θαλάσσιων απορριμμάτων, επιτρέπουν την εξαγωγή επιστημονικών δεδομένων και επιδιώκουν, εν τέλει, την αλλαγή κουλτούρας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.