Ζητείται οδηγός- χειριστής με δίπλωμα  Γ΄ (φορτηγό με γερανό).

Να έχει την άνεση να  κάνει ταξίδια σε κοντινούς προορισμούς.

Μόνιμη εργασία.

Δεν παρέχεται στέγη

Αποστολή βιογραφικών στο mv@ynatura.gr