Από την ταβέρνα «Λιμανάκι» στο  Βουρβούλο, ζητείται προσωπικό για την
κάλυψη θέσεων: σερβιτόρων, βοηθού μάγειρα και λάτζας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 86 92 88 43.