Δύο τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή 18/11 και θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη.

Η πρώτη, στις 16:00, έχει ως μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

– ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ – κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 δεύτερη συνεδρίαση στις 17:30, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. EΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022. (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 319/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).
EIΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

2. EΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022. (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 325/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).
EIΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ #33.040# € ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Off-site ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 162/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
EIΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

6. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023. (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 335/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).
EIΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

7. ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ